Πολ. 1058/18.03.2015 Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013

Υπ. Οικ. Πολ. 1058/18.03.2015   Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013 Υπ. Οικ. Πολ. 1058/18.03.2015 (ΦΕΚ Β’ 459/26-03-2015) Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ […]

ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014

1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος […]

ΠΟΛ.1082/6.4.2015 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1082/6.4.2015 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2014 – Φ2 TAXIS) Κατηγορία: Φ.Π.Α. Αθήνα, 6.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ […]

ΠΟΛ.1097/28.4.2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3

ΠΟΛ.1097/28.4.2015 Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014 Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ […]

ΠΟΛ.1076/26.3.2015 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)

ΠΟΛ.1076/26.3.2015 Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ […]

ΠΟΛ 1087/16-04-2015 Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής

ΠΟΛ 1087/16-04-2015 Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής Κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα και εξαιτίας των αμφισβητήσεων που έχουν δημιουργηθεί, σας ενημερώνουμε για τα εξής: Σύμφωνα […]