Πρόγραμμα κατάρτισης για 3.600 ανέργους ηλικίας 18-24 ετών

Πρόγραμμα κατάρτισης για 3.600 ανέργους ηλικίας 18-24 ετών
Γράφει ο συν-Εργατικός του forologikanea.gr

Picture 0 for Πρόγραμμα κατάρτισης για 3.600 ανέργους ηλικίας 18-24 ετών

Σε φάση υλοποίησης εισέρχεται τον προσεχή Ιούνιο, το πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πιστοποίησης και Πρακτικής Άσκησης σε ειδικότητες της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, που στόχο έχει την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων 3.600 νέων ανέργων, ηλικίας 18 έως 24 ετών.

Στην υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος, βάσει προγραμματικής σύμβασης με το αρμόδιο υπουργείο, συμπράττουν, μεταξύ άλλων, η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Το πρόγραμμα

Μέσω του προγράμματος, θα παρασχεθούν εξειδικευμένες και εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς και κατάρτιση και πιστοποίηση στους νέους ανέργους, με στόχο την ενίσχυση των προσόντων τους, ώστε να αποτελέσουν σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας, κομβικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Το πρόγραμμα προσφέρει οφέλη για τις επιχειρήσεις σε δύο επίπεδα:

Βραχυπρόθεσμο: Με πλήρη επιδότηση απασχόλησης νέων 18-24 ετών για περίπου 2,5 μήνες

Μακροπρόθεσμο: Βελτίωση της προσφοράς εργασίας από ανθρώπινο δυναμικό που εισέρχεται στην αγορά εργασίας

Συγκεκριμένα, για τους συμμετέχοντες νέους και νέες, ανέργους, προβλέπονται 120 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 260 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Η πρακτική άσκηση θα υλοποιείται από 4 έως 8 ώρες καθημερινά, ενώ οι συμμετέχοντες θα λάβουν και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων προσώπων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, προβλέπονται τα παρακάτω στάδια:

Ιούνιος 2015: Εκκίνηση του Portal για την υποδοχή αιτήσεων εταιρειών και ανέργων και τη δημιουργία αντίστοιχου μητρώου επιχειρήσεων και μητρώου ανέργων

Σεπτέμβριος 2015: Εκκίνηση θεωρητικής κατάρτισης

Οκτώβριος 2015: Εκκίνηση πρακτικής άσκησης

Προβλεπόμενη ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης έως τέλος Μαΐου 2016

Κατά την έναρξη των δράσεων, οι επιχειρήσεις θα κληθούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στην Πράξη, προκει?ένου να κατανεμηθούν ορθολογικότερα οι προσφερόμενες θέσεις των ωφελούμενων ανά ειδικότητα.

Η αίτηση της επιχείρησης θα αναφέρει:

-Τον αριθμό των ατόμων (ανά ειδικότητα) που προτίθεται να απασχολήσει

-Τον τόπο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης

-Τον αριθμό απασχολουμένων στην επιχείρηση.

ΠΗΓΗ:www.forologikanea.gr