Τι αλλάζει σε μισθούς – συλλογικές συμβάσεις

Κατατέθηκε στην ΟΚΕ το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Οι προβλέψεις για κατώτατο μισθό και τριετίες. Τα μέτρα για τη μετενέγεια και την επεκτασιμότητα των συμβάσεων. Η διαδικασία για την προσφυγή σε διαιτησία (ΟΜΕΔ).
Την αποκατάσταση και αναμόρφωση του πλαισίου περί συλλογικών διαπραγματεύσεων και την ισχυροποίηση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) περιλαμβάνει στα συνολικά 17 άρθρα του το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) για γνωμοδότηση. Στόχος του υπουργείου είναι το σχέδιο νόμου να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί, εντός του Μαΐου.

Οι βασικές του διατάξεις, εκτός από την αύξηση των κατώτατων μισθών, σταδιακά, σε δύο δόσεις, αφορούν στη μετενέργεια των συμβάσεων, την επεκτασιμότητα αλλά και το ρόλο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Ειδικά για τους μισθούς, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου προβλέπουν:

• Αύξηση του κατώτατου μισθού για τους άνω των 25 ετών εργαζόμενους από τα 586 στα 650 ευρώ τον Οκτώβριο

• Αύξηση του κατώτατου μισθού για τους νέους από τα 510 στα 650 ευρώ τον Οκτώβριο

• Ξεπάγωμα των τριετιών που με το ισχύουν καθεστώς- δεν μπορούν να αυξηθούν μέχρι να πέσει η ανεργία κάτω από 10%. Ωστόσο για να αυξηθούν εκ νέου οι μισθοί λόγω πολυετιών – ωριμάνσεων, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία, μέσω υπογραφής κλαδικής συλλογική σύμβαση εργασίας.

• Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ από 1η Ιουλίου 2016.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εργασίας Πάνος Σκουρλέτης, έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που υπάρξει διαφορετική συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για τον κατώτερο μισθό, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης γνώμης στην ΟΚΕ, να την εφαρμόσει.

Όσο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, στο προωθούμενο νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

1. Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Τα είδη των συλλογικών συμβάσεων είναι: η εθνική γενική (που αφορά τους εργαζόμενους όλης της χώρας), οι κλαδικές, οι επιχειρησιακές, οι ομιλικές συμβάσεις (που καθιερώνονται σε επίπεδο ομίλων), οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές (αφορούν εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος σε όλη τη χώρα) και οι τοπικές ομοιεπαγγελματικές.

2. Μετενέργεια συμβάσεων. Προβλέπεται πως «οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύμβασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν για ένα εξάμηνο και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό. Η ως άνω παράταση αναστέλλεται σε περίπτωση προσφυγής στη διαδικασία Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Μετά την πάροδο του εξαμήνου οι όροι εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν έως ότου λυθεί η τροποιηθεί η ατομική σχέση εργασίας».

3. Επεκτασιμότητα των συμβάσεων. Συγκεκριμένα αναφέρεται πως: με απόφαση που εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, ο υπουργός μπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή επαγγέλματος συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 50% συν ένα των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος.

Παράλληλα προβλέπεται πως την επέκταση μπορεί να ζητήσει και αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτηση της, που υποβάλλει στον υπουργό Εργασίας.

4. Διαδικασία προσφυγής στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Μία από τις κεντρικές ρυθμίσεις που προωθούνται επαναφέρει τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ (ρύθμιση που είχε καταργηθεί). Συγκεκριμένα προβλέπεται πως «η προσφυγή στη Διαιτησία γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με συμφωνία των μερών. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία μονομερώς : από οποιοδήποτε μέρος εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε ή απέρριψε την μεσολάβηση».

Προβλέπεται επίσης, η ίδρυση «Σώματος Εμπειρογνωμόνων» που υπάγεται στον ΟΜΕΔ. Σε αυτούς θα μπορούν να προσφεύγουν σε κάθε στιγμή της διαδικασίας, οι μεσολαβητές ή και οι διαιτητές, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα οικονομικά χαρακτηριστικά και στοιχεία της επιχείρησης ή και του κλάδου που εξετάζεται κάθε φορά, για τη λήψη της οριστικής απόφασης.

Πηγή:www.euro2day.gr/