Υποβολή Φορολογικών δηλώσεων έως 30 Ιουνίου 2015: Ρεαλιστικό σενάριο ή επιστημονική φαντασία;

Υποβολή Φορολογικών δηλώσεων έως 30 Ιουνίου 2015: Ρεαλιστικό σενάριο ή επιστημονική φαντασία;

Γίνεται προσπάθεια τις τελευταίες ημέρες από το Οικονομικό Επιμελητήριο, φορείς, ανεξάρτητους λογιστές να εκτεθούν και να αναλυθούν οι λόγοι που δεν μπορεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων να θεωρηθεί ρεαλιστική.

Στο πλαίσιο αυτό παραθέτουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί από συνεργάτες αλλά και την επιστημονική μας ομάδα και που απομακρύνουν καθημερινά την όποια πιθανότητα να υποβληθούν εμπρόθεσμα οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014 μέχρι το τέλος του Ιουνίου.

Το σύστημα για την υποβολή δηλώσεων Φυσικών Προσώπων άνοιξε στις 15 Μαΐου και ήδη παρατηρήθηκαν τα πρώτα προβλήματα κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων.

  1. Διαπιστώνονται λάθη στα Τεκμήρια Αυτοκινήτων (επισυναπτόμενη εικόνα) – Αυτοκίνητο 1395 κ. εκ. για 6 μήνες στην κυριότητα του Ιδιοκτήτη εμφανίζει αντικειμενική δαπάνη 5.200€ αντί για 2.600€.
  2. Οι κωδικοί 727-728 για την τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων αναμενόταν να είναι προσυμπληρωμένοι από τη ΓΓΠΣ, κάτι που δεν έγινε μέχρι στιγμής. Έτσι, απαιτείται οι φορολογούμενοι να απευθυνθούν στα Τραπεζικά ιδρύματα για την προμήθεια των σχετικών βεβαιώσεων με την αναμενόμενη ταλαιπωρία αλλά και καθυστέρηση που αυτό συνεπάγεται.
  3. Σε πολλές περιπτώσεις το Κοινωνικό Μέρισμα δεν είναι προσυμπληρωμένο από την ΓΓΠΣ.
  4. Εκκρεμεί διευκρινιστική εγκύκλιος για την Ιδιόχρηση Αγροτεμαχίων και τον υπολογισμό Αντικειμενικής Αξίας με το ΑΑ Γης, κάτι που δυσκολεύει χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν ένα μικρό εισόδημα από τα αγροτεμάχιά τους.
  5. Ακόμα, αναμένεται η πολυσυζητημένη εγκύκλιος σχετικά με τις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες που θα «ξεκλειδώσει» τις δηλώσεις όχι μόνο των φυσικών αλλά και των νομικών προσώπων.
  6. Όσοι θέλουν να εκχωρήσουν ανείσπρακτα εισοδήματα από ακίνητα στο Δημόσιο, θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.
  7. Σε περιπτώσεις ύπαρξης τόκων καταθέσεων, θα πρέπει να γίνει «μίνι» συμβούλιο μεταξύ των συνδικαιούχων των κοινών τραπεζικών λογαριασμών για τον τρόπο κατανομής των τόκων, επειδή πλέον στο όνομα του κάθε συνδικαιούχου εμφανίζεται το σύνολο των τόκων.
  8. Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα ενώ από διατάξεις του προηγούμενου ΚΦΕ, αλλά και από διαβεβαιώσεις υπηρεσιακών παραγόντων αναμενόταν να ανοίξει στις 01/02/2015, τελικά άνοιξε στις 15/5/2015!

Λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς που υποβάλλονται μέχρι στιγμής οι φορολογικές δηλώσεις, είναι φανερό ότι το χρονικό περιθώριο που δόθηκε για την υποβολή σχεδόν 6.000.000 δηλώσεων είναι ανεπαρκές. Αρχική μέριμνα του Υπουργείου θα έπρεπε να είναι η άμεση επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν και εν συνεχεία μια χρονική παράταση τέτοια που να επιτρέπει την ομαλή εισαγωγή των δηλώσεων στο σύστημα.

Επειδή ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρουσίαση των προβλημάτων που διαπιστώνονται από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του συστήματος, είναι απόλυτα αναγκαίος για να υπάρξει και η αντίστοιχη πίεση από όλους τους φορείς εκπροσώπησης του κλάδου προς το υπουργείο οικονομικών για άμεση επίλυση, θα επικαιροποιούμε σε καθημερινή βάση όλες τις περιπτώσεις λαθών που εντοπίζονται. Μείνετε συντονισμένοι!

Πηγή:www.e-forologia.gr